Какво е нейрографика и как се прави? Тълкуване. За сбъдване на желания, гадаене и др.

Какво е нейрографика? Мнения и обучение. Как се прави? Сайт на Павел Пискарев. Сбъдване на желания и гадаене. Тълкуване. Правила и алгоритми

Нейрографика е нов метод за работа с подсъзнанието на човека. Създаден е през 2014 г. от руския художник, психолог, коуч и бизнес-треньор Павел Пискарьов. Целта на метода е да осветлява съдържанието на подсъзнанието, за да се отработват проблемите. Чрез рисуване на геометрични фигури човек пренася върху белия лист своите мисли, чувства и емоции.

neirografika-01

Нейрографика – докосване до подсъзнанието

Случвало ли ви се е в училище на безинтересен урок да рисувате машинално по ъглите на тетрадката? Много хора го правят в някакви моменти от живота си. Нейрографика казва, че рисунките имат смисъл. Те изваждат на яве неща, за които не подозираме.

Елементи на нейрографиката
Базови фигуриХарактеристика
Нейрографична линияпърви и най-важен елемент. Нейрографичната линия напомня корени и клони на дърво, виещо се русло на река или мълния. Започвайки линия, рисуващият не знае нейното направление, тя е уникална във всеки свой участък
Кръгсъвършено хармонична фигура като слънцето – защита и завършеност. С нейна помощ начинаещите премахват ограниченото мислене
Квадратфигура на стабилността, сигурността, вечността. Дава усещане за надеждност и баланс, снижава тревогата и неприятните вълнения. В рисунката се внасят квадрати с цел фиксиране на резултатите и стабилизиране на състоянието
Триъгълниктова е динамична остра движеща се фигура, асоциираща се с опасност, конфликт, травма. Острият ъгъл показва нож, стрела, копие. Но фигурата създава и динамика, мотивация, дава направление
Допълнителни елементитова са фигури, производни от базовите. Например спиралата е производна на кръга, звездата е производна на триъгълника

Какво е нейрографика?

На български ще звучи като „неврографика“, графика на нервната дейност, но ще запазим оригиналното име, под което методът придобива все по-широко разпространение.

С прости думи нейрографика е начин за рисуване, с който се създават неповторими и сякаш абстрактни рисунки. Изображенията отразяват подсъзнанието на автора. По фигурите се разчита информация, която стои дълбоко в нас, в пластовете на безсъзнателното.

Методът е двустранен – той не само отразява, но и коригира. Чрез рисуването се извършва терапевтична работа, решават се проблеми, провокират се изменения в конкретни жизнени ситуации.

neirografika-03

Острите ъгли в графиките показват конфликти

Най-малкото нейрографиката работи като арт-терапия – премахва напрежението и лекува стреса.

За какво се ползва?

Целта на нейрографичното рисуване е да променим нещо в себе си, в обстоятелствата, да достигнем желани резултати. Този метод засяга психологията, решава психологически задачи.

15 проблема, които е способна да реши нейрографиката:

 1. Премахва стреса, сваля вътрешното напрежение;
 2. Постига конкретни цели;
 3. Разкрива вътрешния потенциал;
 4. Позволява да се установи житейската цел и предназначение;
 5. Хармонизира отношенията в семейството, на работа;
 6. Изглажда конфликти;
 7. Привлича късмет;
 8. Премахва излишно тегло;
 9. Подобрява материалното положение;
 10. Подпомага растеж в кариерата, успех в бизнеса;
 11. Изпълнява желания, заветна мечта;
 12. Променя отношението към неприятни събитие от миналото;
 13. Премахва ограничения и блокажи, които пречат, например парични блокажи;
 14. Премахва обиди и страхове;
 15. Хармонизира състоянието след прекаран шок, стрес, трагични обстоятелства.
За сбъдване на желание
neirografika-05

Създателят на метода – психологът П. Пискарьов

Нейгрографика не е вълшебство или магия. Това е рисуване със смисъл, способно да решава проблеми и да променя живота, да намира скрити възможности. Така изпълнява и желанията. Рисувайки, човекът влиза в своето подсъзнание и променя невронните връзки.

С какво да започнем, за да реализираме своя мечта? Първо е нужно силно желание и второ, да умеем да си го представим, да визуализираме желания резултат. И така, имаме две ключови съставки – желание и резултат.

На лист хартия избираме място, което ни привлича. Необходимо е да почувстваме, че именно на него трябва да изобразим своята мечка. Определяме и второ място върху листа, което ще отговаря за резултата.

Какво да рисуваме? Ще ни послужи особен елемент, който не се отнася към архитипичните фигури – това е звездата. Звездата с остри върхове се състои от много триъгълници. Всеки от тях може да е ресурс за достигане на целта. Триъгълникът е движение, вектор, направление.

Какви ресурси помагат да постигане на желанието? Това са собствената енергия, полезни контакти, нови знания, вдъхновяваща музика, резултати на успешни хора, които ни мотивират и много др.

Фигурата, която отговаря за резултата, може да е кръг като завършена хармонична фигура или квадрат като фиксатор на резултата и израз на спокойствие и сила. Когато нейрографирате линии от желанието към резултата, вече мислено допускате това желание да се изпълни.

За отгатване на бъдещето

Най-добрият начин за предсказване на бъдещето е да си го създадеш сам. Максимата се приписва на Аврам Линкълн, известен с житейските си мъдрости. Истината е, че всички ние ежедневно създаваме своето бъдеще. Само че едни го правят несъзнателно, а други – осъзнато. В първия случай се действа на сляпо, в другия – към съзнателно поставени цели.

Как помага нейрографиката?

На хората от първия тип тя показва към какво бъдеще се движат. Разкрива части от подсъзнанието, които активно влияят върху реакциите и решенията. Значи, изобразява бъдещето, до което естествено се стига, ако не се полагат специални усилия, ако подсъзнанието е оставено да работи „на самотек“.

Ако се продължи нататък, нейрографиката превръща хората от първия тип в хора от втория тип – такива, които активно влияят върху бъдещето си и го променят осъзнато.

Как помага Евелина Лютова?

Евелина владее идеално метода на Пискарьов.

neirografika-06

Нейрографиката разкрива вътрешния потенциал

Картините в нейрографиката изобразяват психическото съдържание на вътрешния свят на човека на ниво подсъзнание и в най-дълбоките слоеве на безсъзнателното. Тълкуването изисква известни познания, а съзнателната трансформация – сериозна подготовка в дълбочина. Евелина Лютова е сред малкото българи, които са усвоили метода и работят по него. С помощта на нейрографията, Евелина показва текущото състояние и помага за трансформиране на реалността. Най-богат опит тя има в следните области:

 1. Помощ за осъзнаване на дълбоки чувства, които дирижират действителността ни. Тя помага за преодоляване на гняв, страх, тревожни състояния, за преобразуване на негативите в положителни емоции;
 2. Отстранява вътрешни конфликти, които провокират появата и задълбочаването на психосоматични заболявания. Много от този тип патологии се считат за нелечими, но не и ако се подходи от страна на безсъзнателното;
 3. Развиване на работещи подходи за решаване на проблеми от материалната сфера – професия, работа, бизнес, кариера, финанси и др.;
 4. Планиране на събития, изменяне на протичащи събития към по-добро;
 5. „Оправяне“ на взаимоотношения с близки, колеги, приятели, с любовен партньор.
За пари

С помощта на Евелина се разкриват неосъзнати страхове, убеждения, напрежение и предходен опит от живота или от предишни животи на душата, които влияят върху материалната страна на битието. Деактивират се модели на бедност и други блокажи, които на безсъзнателно ниво спират потока на благата и конкретно парите към нас.

За любов

Проблемите в интимната сфера произхождат от вътрешни блокажи и непродуктивни убеждения, точно както описахме за парите. Въобще всички проблеми изхождат от ограничения, блокиращи развитието на личността. Евелина с методите на нейрографиката повдига блокажите от нивото на безсъзнателното на нивото на съзнанието, където те вече са достъпни за преобразуване или деактивиране. Тази практика позволява да се приемат осъзнати решения.

За здраве

Болестите са нарушения на фините тела, които дотолкова са се задълбочили, че са „слезли“ до физическо ниво и са се проявили върху материалното ни тяло. Лекувайки вътрешните проблеми, ние директно се лекуваме, преодоляваме физическите прояви. С помощта на нейрографика това се случва бързо и без травми.

Методът позволява да лекуваме не само себе си, но и близък, любим човек. Това е възможно заради наличието на колективно съзнание. С него всички сме свързани и си влияем. Във видеото по-долу авторът на метода Павел Пискарьов разказва в 3 минути как работи нейрографика за подобряване на здравето – собственото или на друг човек.

За отслабване

Със средствата на нейрографиката може да се отслабне и това вече е проверено. По време на сеансите не само си рисуваме идеална фигура, но и включваме безграничните вътрешни ресурси от подсъзнанието за намирането на вътрешна и външна мотивация за въплъщаване на това тяло в реалността.

В ютуб вече има доста безплатни видеоуроци, за жалост са на оригиналния език. У нас засега професионални курсове по това няма. Но има няколко обучени в метода хора като Евелина Лютова, които дават насоки и залагат основите на бъдещото телесно изменение.

Видео: Демонстрация на техника за моделиране на външността.

Ритуал за подобряване на партньорските взаимоотношения в семейството
За отношения

Нейрографиката работи и в тази сфера – изменя отношенията между хората. Това се случва по съвсем прост механизъм – променя се нашето отношение към проблема и оттам произтичат и реални корекции.

Вижте и ТОВА: Лечение с числата на Грабовой! Как се ползват кодовете на Грабовой за пари, за любов. Мнения.

Как се прави нейрографика?

Нейро в името показва работа с мозъка. Чрез рисуването се осъществява трансформация на ниво невронни връзки. Но как реално се създава нова реалност?

Ще го опишем чрез пример. Дадена ситуация ни ядосва. Изпитваме злост, гняв, безсилие. Разбираме, че не можем да повлияем на ситуацията. Да, в реалността, но можем да променим нейрографиката.

Сядаме пред бял лист и изливаме чувствата си върху листа. Рисуваме спонтанно, без да мислим. Получава се фигура с много хаотични линии, множество пресечни точки и остри ъгли. Това е очаквано при злоба и гняв. Рисунката показва настоящото емоционално състояние. По нея разбираме доколко дълбоко сме завладени от негативни емоции и как те доминират над всичко останало в живота ни.

Следваща стъпка: как да свалим напрежението и да въведем хармония? Работейки върху рисунката ние променяме конфликтността вътре в себе си.

Правила

Има правила, по които се поправят негативите. Те са свързани с разбиране на изходните фигури и знание по какъв начин изменението им ще повлияе на психиката.

Например в нашия случай гневът е създал много остри ъгли. Острите ъгли показват конфликтност. Една от техниките е закръгляне на острите ъгли и поправяне на конфликтите.

Пресичането на линии представлява конфликтни точки. Те се поправят с внасянето на допълнителни линии или с промяна в хода на линиите.

Празните места по листа са израз на празноти в душата. Тях запълваме с израз на желаните неща. Има множество техники за внасяне на хармония.

Оцветяването на рисунката е един от важните етапи – избирането на предпочитани цветове, интегриране чрез цветове, обединяване на фигури в обща композиция – възможностите са неограничени.

Как да рисуваме линиите?
neirografika-02

Кръговете в графиките поправят проблемите

Линиите са начин за предаване на енергия, по аналогия с разклоненията на невроните. Фигурите фиксират смисъл, генерират състояние. Линиите създават връзка, предаване, интеграция, обединение. Фигурите задават мащабите, пропорциите и взаимоотношенията, а линиите съединяват информационните потоци и интегриран смисъл.

Нейрографичните линии се рисуват и след това се поправят по желания начин. Например разкъсаните линии се допълват, изглаждат. Криволичещите линии се изправят и т.н. Всички поправки са под диригентството на вътрешния усет.

Накрая поправените линии се дублират с тънка линия в завършващия етап на рисунката. При това преминаване през всички етапи се успокояваме, от негативните емоции не остава и следа. Прерисуването разтваря нежеланите състояния, а накрая получаваме различна картина.

Как да окръгляме?

Важен момент от нейрографиката е постепенното изглаждане на острите ъгли, появили се при рисуването. В  местата на съприкосновение на линиите допълваме овали и кръгове. Те се правят по-тъмни, за да привличат вниманието чисто зрително. По този начин „изглаждаме“ конфликти, проблемни точки и ги заличаваме от реалността си. Дори и да ги срещнем, отношението ни към тях е променено – срещаме ги не „остро“, на нож, а с мекота и разбиране.

Как да тълкуваме?

В нейрографиката не се оценява изображението, а се тълкува. Това се прави многократно, на всички етапи. Понякога терапията представлява процес от множество графики, които постепенно водят до желания резултат.

За съжаление тълкуването на графиките е непосилно за напълно начинаещи, незапознати с метода. Необходимо е да се познават някои принципи като минимум. Най-качествено тълкуване дават специалистите, майстори в този нов, но вече добре развит метод.

Вижте във видеото как работи с една графика и как я тълкува Евелина Лютова.

Още нещо интересно ТУК: Как да разберем дали има дух вкъщи? Как да видим духове в къщата? Как да прогоним дух на починал? Усещане за присъствие на дух.

Алгоритми

В нейрографиката съществуват 8 базови алгоритми за решаване на задачи и постигане на цели (моделиране на реалността). Върху тях се строят множеството нейрографически техники. Към момента не е ясно тяхното количество, защото методът постоянно се попълва с авторски техники.

 1. Сваляне на ограниченията – базов алгоритъм. Премахва вътрешни противоречия и ограничения, трансформира в положителна посока. Всеки набор от последователни рисунки за постигане на дадена цел започва с този алгоритъм. Той позволява да се проработят стари травми и дава увереност за по-нататъшни изменения. Използва се основно методът за изглаждане на ъгли, чрез който се трансформират вътрешните конфликти и се създава усещане за безопасност;
 2. Нейрографично моделиране – в този алгоритъм се използват активно кръгове и звезди. Чрез тях се създава желана реалност. Рисуващият разглежда варианти и търси път за решение;
 3. Пет елемента – алгоритъмът се построен върху китайската философия за основните елементи на мирозданието. Използват се съответните цветове за решаване на различни задачи и трансформиране на ситуации. Този алгоритъм е предпочитан по темите за здравето и физическата трансформация;
 4. Нейроскетчинг – алгоритъм за бързо щрихиране, полезен при търсенето на експресни решения;
 5. Нейромандала – въвежда в нейрографиката принципите за рисуване на мандали с техния сакрален смисъл. Помага за успех и изпълнение на желания, както и за хармонизиране, вдъхновение, умиротворение, придобиване на спокойствие;
 6. Нейрографика на отношенията – един от полезните алгоритми, с които се създават желани отношения и се хармонизират съществуващите;
 7. Цел, постижение, резултат – главен мотивиращ алгоритъм, който учи на правилно формулиране на целите. Използва се за поставяне на целите и за следването им до желан резултат;
 8. Линия на времето – моделира събития от бъдещето чрез фигури и композиции. Това е своеобразен път на успеха.

Обучение и гадаене

И у нас вече се предлага обучение по нейрографика. Някои от курсовете са сертифицирани, с гарантирано качество от първоизточника.

Обучението се извършва на различни нива. Първото е „ползвател“ – то е за хората, които искат да ползват техниката за себе си, за самопомощ.

Понякога не е нужно да се преминава през обучение, за да се реши един проблем. Има специалисти като Евелина Лютова и други, които посочваме по-долу, които разчитат графики и помагат за трансформирането им. Мнозина наричат това „гадаене“, но всъщност е работна сесия под надзора на квалифициран специалист.

Книга PDF и сайт на Павел Пискарев

Авторът на метода Павел Пискарьов също води обучения и курсове. Стига да сте на „ти“ с руския език. Според официалния сайт на автора до момента са обучени 10 000 ползватели, 3000 специалисти и 800 инструктори. Освен базовите нива, Пискарьов провежда и специализирани коучинги.

Всички дати се обявяват на официалния му сайт neurograff.com, там има и някои безплатни уроци.

​Към момента са издадени 4 книги по метода нейрографика. Те са на руски език. Може да ги закупите в електронен вид също чрез сайта на Пискарев.

Можете да изтеглите самата книга „Нейрографика“ в PDF от ТУК:

Мнения за нейрографиката

Методът прониква по-интензивно в България през последните 3-4 години. Вече има множество последователи, както и сертифицирани инструктори.

neirografika-04

Фигури, чрез които се поправя действителността

Запознатите дават изключително положителни отзиви за ефекта от терапията.

Някои от първите запалили се нейрографиката са се учили по безплатни видеа и материали в интернет. Сега те съветват начинаещите да минат поне базов обучителен курс, за да съкратят времето и мъките и да започнат веднага да си помагат ефективно.

Погледнете и ТУК: Проверка и разваляне на магия със сол и захар. С оцет. Магия за любов. Морска сол под възглавницата.

Други специалисти за обучение

Някои от последователите в България се учат директно от школата на Пискарьов. Други, които не владеят руски език, разчитат на обучения в България. Понякога идват треньори на Пискарьов, на които се осигурява превод. Няколко са известните българи – обучители.

Меглена Костова

Една от ученичките й споделя: с нея ми се отпуши творческият потенциал, научих се да рисувам като благословия. Информация за обученията и събитията се публикува на страницата на МегАрт Център. Провеждат се курсове, уъркшопи. Сега се рекламира предстоящо обучение по привличане на пари.

Невена Петрова

Тя преподава с ентусиазъм, на разбираем език и с положителна енергия, казва нейна ученичка. Като инструктор, Невена провежда и основни курсове, и тематични, както и безплатни събития за запознаване с техниката.

Още информация и източници на руски: Нейрографика. Как да управляваме живота си с помощта на рисуването? * Правила и алгоритми в нейрографиката за изпълнение на желания; * Принципите на Павел Пискарев в нейрографиката.

Оля Гранкина

Олга събира в едно познания по неврографика, психология, коучинг, арт-терапия с познанията по рисуване и дизайн. Тя е от Москва, но провежда много обучения в България. Курсовете и обученията й може да проследите чрез страницата й във Фейсбук.

Онлайн нейрографика. Гадание
 • Отвори вратата на своето минало настояще и бъдеще.
 • Нарисувай своята картина и пожелай лично и индивидуално гадание по нея.
 • Снимай картината си и ми я изпрати на вайбър.
 • Изпрати таксата.
 • В удобно за двете страни време ще направим онлайн гаданието на вайбър с камера.

Телефон +359/ 896 81 55 52 всеки ден от 14 до 20ч българско време.

Видео: Демонстрация на техника за моделиране на отношения.

Първоначално публикувано на:05.02.2022 @ 09:42

9 коментара по “Какво е нейрографика и как се прави? Тълкуване. За сбъдване на желания, гадаене и др.

 1. Името и метода „Нейрогафика“ са предмет на авторско право и използването на им в търговска реклама без разрешение се преследва от закона. Обърнете се към законния представител на П.Пискаров за България- Мариета Колчева.

  • Мариета Колчева, ще Ви помоля да ПРОЧЕТЕТЕ ОТНОВО цялата статията или поне първите 3 реда . За всеки случай ето какво пише в заглавието:
   „Какво е нейрографика? Мнения и обучение. Как се прави? Сайт на Павел Пискарев. Сбъдване на желания и гадаене. Тълкуване. Правила и алгоритми.“
   И ако това не е точно реклама на г-н Пискарев, която нямам претенции да ми я плаща – здраве му кажи! Статията съм написала, за да помогна на хорлата да достигнат до метода, който забележете аз самата не преподавам и нямам такива претенции. Способността ми обаче да разгадавам това, което е закодирано идващо от подсъзнанието на хората нарисували нейрографиката и да вляза вдълбоко в подсъзнателните им протрами е мое прекрасно умение, което отново е в помощ на нуждаещите се. Явно Вие самата се нуждаете да нарикувате още много нейрографики. Ще бъде полезно за вътрешната Ви хармония и Мир!
   Пожелавам Ви успех!

 2. Разгледах сайта на Павел Пискарёв, много ценна информация! Много ми се иска някой да преведе книгите му и в България, за да се докоснем и ние до този невероятен метод.

  • Правилно! Има много негови последователи, които може да ви обучат на този прекрасен метод.

 3. Как се прави нейрографика за отслабване, може ли повече подробности или да ме насочите към курс?

  • Да , мога да Ви насоча към курс и то не само за отслабнете , а и да решите и други житейски проблеми.

 4. Възхитена съм от метода нейрографика и конкретно от Евелина Лютова. Оправих проблем, който ме преследва с години, а всичко се оправи за 2-3 седмици, още не мога да повярвам!

  • Благодаря, Дани! Така е! Когато човек действа му се получават нещата в живота. Благодаря, че ме избра за ментор в живота си! Бъди жива и здрава и благословена! Нека цялото изобилие се изсипе върху теб!

Молим, коментирайте!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.