Молитва за отключване на късмет и успех. Ритуали

Коя е най-силната молитва за късмет? Амулет (талисман) за късмет и ритуал с дафинов лист, с катинар. Отключване на късмет и успех с подкова и слон. Как се слага подкова? А слон?

Късметът е благоприятна ситуация – наличие на подходящи условия и обстоятелства, които подпомагат нашите желания и цели. На пръв поглед късметът идва отвън и не зависи от нас. Ако случим на попътен вятър, имаме късмет.

Хората с късмет плуват по течението на живота, останалите се борят с течението, полагат двойни и тройни усилия за това, което други постигат с лекота. Това ядосва, озлобява и обезверява.

kasmet uspeh 06

Едни се борят, други се носят…

Психолозите казват, че човек сам се заключва за късмета с неправилно отношение и постъпки. Изолирани са няколко вредни навици, които блокират благоприятните обстоятелства. Ако сте се уморили от неуспехи и сте готови да се промените, започнете с този чек лист.

По-нататък ще кажем как се премахват нарочно наложени блокажи на късмета.

Чек лист за вредни навици против късмета
Какво правяКакво постигам
Търсене на виновниотговорността се прехвърля на другите, човек влиза в пасивна позиция, не гледа и не търси възможности
Пренебрегване на дреболиитепроследяват се само големите и важни неща, пренебрегват се малките. Но дреболиите са помощ от Вселената, следователно се пропускат възможности
Недоволство от себе сиперманентната критика премахва мотивацията, а след тях изчезват и желанията, а те са задължителен компонент на късмета
Липса на инициативапоради предишен негативен опит късметът се приема като външен, помощ от другите, а не собствено действие
Отлагане на мечтитекогато не се постига собствената мечта, се работи за чуждата мечта – това постепенно води до депресия
Мрънкане и мърморенеВечно недоволните не виждат възможностите. Те не са им и необходими, защото се осезават добре в позицията на „аз нямам вина, те, другите…“
Обезценяване на своя и чуждия трудВреден навик, който отдалечава от успеха

Късметът се заключва и от зложелатели – за отмъщение и за лична полза. Понякога стига едно горещо пожелание от сърце, за да се измени аурата на жертвата. Истинските зложелатели рядко разчитат на естествените механизми. Те работят с уроки и магии. Дори има нарочна магия – за закриване на жизнения път.

Симптоми на заключен късмет

Усещането е като да се оплетеш в паяжина или мрежа. Колкото повече се мъчиш да се освободиш, толкова по-силно се овързваш. И обратно – бездействието облекчава, дава почивка и моментно спокойствие.

kasmet uspeh 05

Съдба на неудачник

Отстрани погледнато, животът със заключен късмет буксува или се влошава. Няма движение напред, няма развитие. Отровата обхваща всички аспекти – отношенията, работата, парите. Някои сегменти са крайно зле, други кретат. Животът не носи радост. Той е бреме, което постепенно става непоносимо. Впрочем, ето една от пътеките към самоубийство.

Преди да се отчаят и откажат, повечето хора съобразяват, че има нередност, злонамереност. Тогава се обръщат към невидимото, обръщат се към Бога, търсят молитви и ритуали за премахване на негативите, търсят специалисти, които да деактивират наложените блокажи.

Тук ще разгледаме някои начини да си помогнем сами при лош късмет. Подходите са различни. Прочети докрай, за да избереш средството, което интуитивно ще ти пасне добре.

Най-силната молитва за късмет

И най-малкото събитие, и най-дребният елемент от съдбата са валидирани от Висшите сили, от Бога. Те не се случват пряко волята им. Но механизмите са автоматизирани – има неотработено минало, кармични дългове, има настоящи грешки и вини. Някои причини са недостъпни за човешкото съзнание, други може и сам да диагностицира.

Отключването започва с молба до Висшите сили и Бог да се простят простъпките и дадат шанс за поправка. Най-силната молитва за късмет е отправена към Бог – направо и без посредници.

Следният текст е хубав и силен:

Господи мой, Отече Вседържителю, обръщам се към Теб с гореща молба да ми позволиш да се развивам и да напредвам в живота, защото такава е Твоята повеля към мен като човешко същество, такава е целта на моето съществувание и на моето превъплъщение.

Моля Те, позволи ми да изпълня своето предназначение, да се развивам и да подобрявам качествата на своята душа, каквато е волята Ти. Моля те, прости ми за погрешните чувства и ниските страсти, които са опетнили моя път и са създали врата за злите сили. Аз ти заявявам, че съм намерен да поправя погрешките си и всеки ден да се старая да бъда по-добър от вчера.

Моля Те, Отче мой, премахни от мен, моето минало и от настоящата ми материална проекция злите сили и същности, които са ми изпратени и аз съм приел поради своята слабост и несъвършенство. Моля Те, отпрати ги и ми позволи пак да опитам да бъда достоен човек.

Господи, благодаря Ти за цялата грижа и помощ за моята душа. Благодаря (3), амин (3)!

Как се произнася, за да свърши работа?

Проформа казани молитви, без разбиране, без чувство не носят полза. С молитвата човекът се покайва и се оставя с доверие в Божиите ръце – такова е правилното отношение.

Няма значение интериорът на молението – дали сме в църква или пред домашен олтар. Важно е да създадем своеобразен олтар в сърцето си – да отправим цялата душевна енергия към Бога, да се устремим към Неговата Любов и да се отворим за Неговите Дарове.

И да подчертаем – необходимо е разбирането, че самият човек със своите простъпки е отворил път на злото в живота си. Ако се смятаме за невинни, безукорни и чисти, без вина нацелени жертви на зли сили и търсим защита от Бога – тази позиция не работи, защото е изначално сгрешена. Бог иска душите да се развиват, а развитието е преодоляване на слабостите.

Как молитвата ни свързва с висшата сила?

Молитвата не е просто четене на религиозен текст, а преди всичко работа с енергии – молещият се отдава и получава енергия. Молитвата е един от технологичните процеси в душата по производство на духовна енергия. Духовните енергии са най-висшите типове енергия, която е способен да произведе и натрупва човекът. Положителният потенциал постъпва в тънките тела и напълно се съхранява.

Всяка молитва е дадена на хората от Бог и Неговите Йерархии. Затова молитвата има свой положителен заряд, който не се понижава или изменя от демоничните сили. Положителната Йерархия на Бога е два пъти по-многобройна и висша по мощност и ниво на развитие. Затова и молитвата или по-точно връзката, която тя създава с Божиите Йерархии, автоматично бори всичко, що е дошло от демоничния свят (а към това спадат външно наложените и самоналожените блокажи на съдбата и късмета).

Утвърждения, мантри и визуализации на късмета

Ако молитвите ни свързват в Бога и просят директно неговата помощ, то мантрите и словесните формули са наши лични „патерици“ за преодоляване на злото, което носим в ума си.

kasmet uspeh 04

Визуализации, които работят

Просветените учители ни поучават, че злото стои в ума и че демоните действат през ума. Още от несъзнателното детство ни се залагат модели на мислене, разбирания и светоглед, който по-късно ползваме автоматично, без да поставяме под съмнение. Но тези разбирания са от хората с целите им несъвършенства и погрешки, те не са в синхрон с истината на Бога.

С формули, утвърждения и мантри можем да коригираме и дори напълно да трием вредоносни програми. Впрочем най-честите вредоносни програми, които ни блокират късмета, написахме горе в таблицата.

Примери за полезни утвърждения

 • Аз съм дете на Бога и Той ме води в моя път, само Неговата воля Ме напътства и само Неговите желания се осъществяват.
 • Сутрин при ставане: Този ден ще ми донесе море от радости, удовлетворение и щастие.
 • Моят успех зависи от решенията и изборите, които приемам всеки ден.
 • Не позволявам на злото да стои във фините ми тела и да влияе на ума ми. Отказвам, отказвам, отказвам!

Примери за мантри, които „настройват“ жизнения път

 • За отстраняване на препятствия: Шри Вакратунгда Махакайа Суриакоти Самапрапха Нирвигхнам Куру Мие Дева Сарфа Кариешу Сарвада;
 • За късмет и попътен вятър: Ом Шриим Ган Саубхагиа Ганпатаие Варварда Сарваджанъма Меин Вашаманиа Намах.

Визуализациите помагат да се потопим в нова реалност, каквото желаем. Полезно е да си се представяме облени в бяла светлина като символ на доброто и любовта във Вселената. Или облени в зелена светлина, символ на Божиите блага и дарове. Може да се поставяме в златна сфера, за да се чувстваме защитени спрямо зли сили и недоброжелатели. Ако виждаме в тялото си своите недостатъци, можем да ги изкореняваме буквално – като измъкваме черните им корени от плътта си. Възможностите за визуализации са неограничени – водете се от нуждата си за момента.

Ритуал за отключване на късмета с катинар

Човешкото съзнание работи с образи и символи. Катинарът е недвусмислен символ на заключване / отключване. Той автоматично канализира ритуалните действия в желаната посока.

Купете нов катинар, три червени свещи и малко мед като символ на благата, които просите от Вселената. В спокоен момент отключете катинара и го сложете на масата. Обградете го със свещите и ги запалете. Докато изгарят, изричайте:

Река бърза, река чиста, покажи ми своите вирове, своите тайни бродове, мостове и скални обходи. Дай Бог да не се боя от дълбините, да не се плаша от скалите и да минавам без страх край тъмните ти бездни. Нека печал и горест останат зад мен, нека радост и благо срещна пред мен. Да даде Бог живот като мед, а на злодеите – каквото са си поръчали. Нека така остане и нищо да не го промени. Заключвам завинаги, амин!

Намажете ключа с мед и го въведете в ключалката. Щом заключите катинара, извадете ключа. Изхвърлете катинара и ключа в течаща вода, на две различни места с думите: Помози Бог!

Молитва за успех

Късмет и успех се възприемат като синоними. Между тях има фундаментална разлика. Късметът е раздаване на случаен принцип, успехът е резултат от положени усилия. Една поговорка казва, че успехът е от Бога, късметът – от дявола. Значи късметът е успех, за който сме се постарали. Затова по-добре да се молим за успех, а не за късмет – за плодотворни усилия, благословени от Бога.

Син Божи Исус Христос, Спасител на рода човешки, моля те, Милостиви, да дариш с плод моя труд и да насочиш с усилията ми в правилна, богоугодна посока. Дари ме с работа, която да бъде на благо и на полза както за мене, така и за всички близки. Направи, така че да получавам добър доход и материалното ми положение да се стабилизира. Нека обстоятелствата да се подреждат в моя полза и да срещам по пътя си добри хора. Защити ме, Спасителю, от хорската завист и от врагове. Съхрани ме от недоброжелатели и действията им в моя вреда. Помогни ми да създам добри отношения с моите колеги и направи ръководството да е благосклонно. Искрено вярвам и прославям Господа нашего и приемам всичко, дадено ми от Него, амин!

Силата на амулетите и талисманите

Първо, амулет или талисман? Амулетите привличат в живота щастие и пазят от неприятности като заболявания и провали в работата. Талисманите се използват за конкретни ползи – пари, успех, известност, слава, любов.

И двата вида предмети могат да се купят, да се направят собственоръчно или да се поръчат при професионалист индивидуално.

kasmet uspeh 03

Известни предмети за късмет

Ето някои известни амулети за късмет:

 1. Ръката на Фатима. Наричат я още ръка на успеха – силен талисман във вид на длан с изобразени символи. Носи късмет в работата и защитава от негативно въздействие. Ръката се закача в дома, за да пази общо семейството, или се носи индивидуално – тогава е за личен успех и късмет, например в кариерата или търговията. Някои я поставят на тялото си като татуировка;
 2. Червен конец от Ерусалим. Силна защита, която носи успех, привлича щастие. Червените нишки се продават при Стената на плача. Преди това те се носят в гробницата на Рахел и се освещават с определен ритуал. После се разрязват на малки парчета и се продават на желаещите;
 3. Щастлив долар. Някои от символите върху банкнотата от 1 долар имат окултно значение. Ето защо мнозина носят такава за привличане на паричен успех. Вземете нова банкнота и я нагънете на триъгълник, преди да я приберете в портфейла си.

Сред известните амулети за успех са подковата, детелината, златната рибка, заешка лапа, златен ключ и някои от полускъпоценните камъни.

Как работи един амулет за късмет и успех?

Той привлича благоприятни обстоятелства, нужните хора, полезни събития. Например кариерата се движи нагоре, в работата те забелязват, съдбата отдалечава лошите хора и привлича други – полезни. Образува се вътрешен магнит, който притегля хората, предизвиква симпатия и добронамереност. С амулет по-лесно се вземат изпити, успешно се минава през събеседвания, с талисман за пари се играе на лотария, правят се залози и т.н. Човекът става късметлия, приятен, харесван, в полезна среда.

Но внимание! Късметът таи в себе си и опасност от завист и ако ти провърви, трябва да се погрижиш и за това, добавяйки защитен талисман против уроки и магии.

Как да си направим сами персонален амулет?

Има значение каква енергия и намерение се влагат в предмета. Те ще въздействат и работя дълго занапред, докато амулетът е наблизо. Защото в него се влага специално създадена програма.

Амулети се изработват от восък, от червен конец, от монети, камъни и благородни метали. Материалът не е от значение, а внесената информация в него.

Вземете 5 парчета бял конец и 1 парче червен конец. Хванете белите конци като сноп и ги привържете с червения по средата. Направете 5 възела, като при завързването изговаряте желанието си, например: Успех в работата, Повишение в службата, Неочакван паричен приход.

След като се изработи амулетът, то се активира с прост ритуал. Този ритуал запечатва създадената програма. Ползват се Висши сили, ангел – хранител или четирите стихии.

Направи това активиране: вземи малко пръст, купичка с вода, открехни прозореца и запали свещ. Кажи на глас, че призоваваш четирите стихии като помощници и закрилници.

Постави изработеният предмет (този от конци или друг) първоначално върху пръстта и я помоли за помощ и за конкретното желание (което е вкарано в талисмана на първи етап). Премести талисмана във водата и пак помоли за помощ. Подсуши го над свещта, молейки за помощ огъня. Накрая вдигни предмета във въздуха и завърши ритуала с последната стихия. Твоят талисман е зареден и започва да работи.

Как работи един амулет за късмет и успех?

Главното е да се пази предметът чист от странични влияния, което значи от досег с други хора. Необходимо е само да поддържаме контакт с него, за да ни въздейства и помага.

Помощ от врачка за по-силен ефект

Най-хубавите амулети и талисмани са лично изработените за човека, защото те отговарят на точната му нужда и запълват точно неговия недостиг. Мнозина дори не осъзнават какво отнема късмета, докато професионалистът вижда слабото място и знае как да го поправи.

Друг начин да се помогне е чрез ритуал за късмет, най-хубавият от които е отключване на късмета. След отключване човек буквално полита напред, без предишните си окови.

Професионалистите с фино виждане подпомагат късмета и по още един начин – те умеят да видят заложени кармично бъдещи събития и да подпомогнат омекотеното преминаване през изпитанията. Някои дори препрограмират бъдещето, залагайки хубави събития в него, но по този въпрос окултните майстори не са единодушни – някои определят намесата за вредна.

Помощ №1 от професионалните си остава премахването на магии. В България почти всеки човек носи магическа обремененост от злост, злоба, завист, алчност и други низки качества, които се срещат често, да не кажем масово.

Премахване и предпазване от магии

Магиите за блокиране на късмета са любимо отмъщение в България: Искам да те видя как се мъчиш, как всичко ти излиза чурук, как всеки ден удряш на камък!

kasmet uspeh 01

Заший копче за късмет

Ако си преживял няколко поредни неудачи, просто се провери за магия. Всеки втори от четящите това ще намери негативна програма. Няма място за чудене – човекът е уязвимо същество, може да получи удар от най-близките си, дори от себе си. Да, някои сами си заключват късмета. Така че една пълноценна диагностика по проблема няма да навреди, напротив – ще спести всички бъдещи мъки.

Привличане на позитивни събития

Позитивните събития идват върху позитивна почва. Първо да я създадем в себе си – да премахнем недоволството, мърморенето, злословенето и други негативни неща, които отравят отвътре. Нататък ще започнем да увеличаваме позитивния заряд. За тази цел има конкретни медитативни и енергийни практики, както и ритуали за увеличаване на потенциала. Специалисти провеждат и по-конкретни обреди за конкретен резултат.

Ритуалите за пренареждане на съдбата работят по един логичен, несложен начин. За тях не трябват корени от мандрагора, пера от райска птица или кожа на жаба, уловена в 00:00 часа. Ритуалът е само спомагателен елемент за настройване на нужната вълна. Същинската цел е да се изчисти и целенасочи съзнанието с правилната енергия към благоприятни събития в живота. Звучи просто, но не е, иначе всички хора щяха да преживяват само щастливи събития. Именно в тази част най-много трябва професионална помощ за преодоляване на стари убеждения, които ни пречат и спират щастието ни.

Молитва за здраве и късмет

Здравето е базовото условие за късмета и успеха. Какво ще постигаме, ако не сме здрави! Болестта изсмуква жизнената енергия, приковава цялото внимание. Болният е само болен и не е способен да прави нищо друго, поне не добре и успешно.

Добре е, когато се молим за здравето си, да желаем не само телесно, но и душевно здраве. Здравата психика е важно условие за здрав и успешен живот.

Ето една кратка, но ярка и силна молитва.

Господи, прости ми прегрешенията волни и неволни. Дай ми сили и здраве, за да ти служа и да поправям грешките, които съм сторил и които ще сторя в бъдеще. Дай ми здрав дух и здраво тяло, за да изпълнявам предназначението си на Земята, за да славя името ти и да се развивам, както Ти си повелил!

А ако вече човекът се е разболял, повече подхожда тази молитва:

Господи, прости ми прегрешенията волни и неволни. Дай ми сили и здраве, за да ти служа и да поправям грешките, които съм сторил и които ще сторя в бъдеще. Помогни ми да осъзная и поправя грешките си, които доведоха до моето заболяване. Помогни ми да излекувам дълбоките причини за болестта ми, да живея правилно и угодно на Тебе като здрав и силен човек. Дари ме със здрав дух и здраво тяло, за да изпълнявам предназначението си на Земята, за да славя името ти и да се развивам, както Ти си повелил!

Ритуал за привличане на късмет и пари с подкова

Каква подкова да използваме? Някои казват – истинска, други предпочитат подкови от естествени материали (дърво), защото имали добра енергетика. Със сигурност избягваме сувенирите от пластмаса и друга синтетика.

Закупуваме подкова или я намираме. Следва да я изчистим от чужди влияния. Потапяме я в солен разтвор. После я оставяме на слънце, за да попие светлината му.

Подковата се активира с Отче наш при нарочен ритуал, чрез който се внася определена програма. Казваме на подковата какво желаем – да донесе пари, да отблъсква нещастието…

Ето лесен начин за активиране на подкова: купуваме три свещи от църква и ги поставяме на триъгълник. Поместваме подковата в средата. Казваме универсалната молитва, след това като заклинание даваме заповед на подковата, например: Донеси ми пари!, и завършваме пак с Отче наш.

Как се слага подкова за късмет?

За късмет и успех подковата се закача с роговете нагоре. Така тя наподобява свещен съд, който събира божията енергия и я съхранява за обитателите на дома. Ако се обърне с роговете надолу, добрата енергия няма да се задържа, а ще изтича в земята. Обърната подкова прави обратното – вместо да доведе късмета, тя отвежда и малкото, което има в дадения дом.

Обърната с рогата надолу подкова се слага за изчистване от зло и магии. Тя отвежда негативите навън и мястото се освещава по естествен начин. Най-известното място за подковата е над входната врата.

Слон за късмет
kasmet uspeh 02

Бог Ганеша дарява с успех

Слон – за китайците е символ на стабилен успех, добра кариера, успех във всички работа и парично благополучие. Животното се предпочита под формата на статуетка, но внимание – има значение как ще се постави.

Слонът трябва да „гледа“ с хобота навътре към центъра на помещението. В това положение той привлича за дома добра енергия и го изпълва с нея. Също така хоботът трябва да е вдигнат нагоре, това е символ на здраве и сили.

Какво се прави за успех на дете?

В предхристиянската епоха са призовавали мощни духове, за да защитават децата от зло и негативи и да привличат в съдбата им само позитивни събития. Приказките за трите орисници произтичат от тези древни практики.

Християните предпочитат да положат детето си в ръцете на Бога, Божията майка и светиите, като ги молят за здраве и благополучие. С цел добра съдба детето се покръства и се отдава на Бога за закрила и предпазване. Кръщението е минимумът за гладък жизнен път без сериозна намеса на злото.

Днес се правят и едното, и другото. Има езотерични ритуали, които създават енергиен щит около детето, има обреди за насочване на съдбата и др.

Добре е за деца да се работи чрез посредници – светли духове, и да не се намесваме твърде агресивно. Майката има това право, но само до седмата година на детето. Да не забравяме, че детето е самостойна душа със свой път и задачи в живота. Ние не трябва да ги изменяме, а само да подпомагаме и да съпровождаме с любов.

Обобщение за молитвите, ритуалите и амулетите

Има десетки – не!, стотици методи и подходи да се подобри съдбата – да се премахнат негативни влияния, да се изчистят магии и да не привлече положителна енергия и висша защита от Светлите сили.

Единственото условие е да сме наясно с желанията си, да сме целенасочени и устремени с ясно и твърдо намерение. За жалост това се отдава на малка част от нас. Човек се обърква в хаоса от събития, харчи напразно енергия за маловажни отношения, трудно прониква в истинското значение на случващото се.

Ключов момент е намирането (попадането – и това се дава Отгоре) на помощник със специални умения, който насочва, ориентира, подпомага, облекчава негативите, деактивира магии. Днес наистина е непоносимо, уморително и неприятно да се оправяме сами, защото атаките са ежедневие, те идват от много страни и нанасят огромни поражения.

Ако сте минали през това и сте привлекли късмета с молитва, ритуал, амулет или по друг начин, заповядайте да споделите своя опит и да дадете кураж на тези, които сега тръгват по вашия път.

Мила Еви, твоят

Ритуал за отключване на късмета разтопи леда в сърцето ми!

Мила Еви, благодаря ти за уникалния ритуал за отключване на късмета и от все сърце за всичко, което правиш за мен. За 2 месеца успя да разтопиш леда в моето сърце. То бе толкова студено, че дори когато децата гледаха комедия по телевизията и се смееха с глас, аз се чудех какво смешно намират.

Преди няколко дни толкова се развълнувах, че се смях от все сърце заедно с тях, дори сълзи ми излязоха от очите! Не можеш да си представиш от кога чаках тази буца лед да се стопи и да се усмихвам, смея и плача от щастие. Тези чувства ги нямаше при мен години наред.

След като направихме първия ритуал за отключване на късмета, аз се чувствам весела, бодра, жизнена и най-вече щастлива. Радвам се, че те гледах от телевизията и ти се доверих веднага.

Щастлива съм че те има, макар да не те познавам лично. Още нещо мила Еви искам да ти се похваля.

Благодарение ритуала и на Божествената храна, която ти ми препоръча, намалих теглото си с 5 кг. Чувствам се перфектно за моите 61 години. Спя спокойно и не ме болят вече ставите след като ми изпрати билковия еликсир за тях. Сега съм както бях на 30 години.

денка от лондон ритуал за отключване на късмета

Денка от Лондон

Нямам думи за чудото, което дойде в моя живот след като те срещнах! Нямам толкова силни думи с които да изразя своята благодарност към теб мила Еви. Много те обичам!

Денка, Лондон

Вижте и този забележителен случай и не забравяйте да го разпространите във всички социални мрежи като Фейсбук, Туитър, Гугъл Плюс, Свежо, Пинтерест и така нататък, където имате регистрирани профили. За връзка с Евина пишете долу в коментарите, задавайте въпроси или директно споделете своя случай:

Отключване на късмет: Доверих се и не сбърках!

Първоначално публикувано на:14.01.2023 @ 19:48

38 коментара по “Молитва за отключване на късмет и успех. Ритуали

 1. И аз си отключвах късмета в Църква, но не се получи добре. Ходих до Камино и до Ерусалим, олекна ми, но не ми потръгна. Евелина ми разкри, че имам родова обремененост от четвърта степен по бащина линия – жените по линията плащаме за стар грях, голям е да се откупи от един човек. Слава на Бога, платих дълга и приключих!

  • Истина е, че когато човек е информиран за това какво е било, какво е в момента и направи правилни стъпки за промени ситуацията се променя и бъдещето. Така стана то по- добро и твоето скъпа Ваня! Благодаря за прекрасния коментар.

 2. Мъжа ми ми изневеряваше, съкратиха ме, хванах ковид – викам си, това не е нормално, няма как да стане! Обадих се на Еви и бам – магия за провал! Уникална жена, поклон!

 3. И аз искам специално да благодаря на Еви, че отключи късмета ми!!! Нямаше го 10 години, измъчих се, но Бог ми прати Еви и ми помогна!

  • Да , Ади, когато човек напарви адекватни дейстивя се променят нещата в живота му. Благодаря , че послуша и изпълни с абсолютна точност съветите ми!

 4. Здравейте искам да попитам за синът ми ! Николай Иванов Георгиев роден на 27.01.1999г Някаква магия ли има или нещо друго….незнам ! Отключвахме рано църква но и това не помогна…Помогнете моля ви!!

  • Положението е трагично и отключваме на църква няма да реши проблема по никакъв начин. Насрочете дистанционно консултация като пишете във форматаза контакт и изпаратите писмо в мейла.

 5. Здр искам да попитам дали имаш за мен лек каде не ходих по лекари нищо не помогна стоя си вкащи от много години два дена сам добре посля зле блукират ми краката вратъ главата претискаме нервите страдам от дискова херня с години на ред не опщувам на Ванка с приятели
  Учаина сам неми се живеи понякога
  Неми варви в нищо
  Кажими да ли имам магия
  Ще оздравея ли скоро или така ще се устана
  Какво да правя ще можиш ли да ми кажиш
  Ас също имам дарба от маика ми леяни на коршум
  Много удавна несам ляла куршум от болка в главата не се занимавам вярвам много в Господ правя си молитви обликчават ми болките след няколко дена същото сам
  Моляте пишими кажими точно какво да правя
  Благодаря ти за разбирането

 6. Zdraveite pomognete mi molq,vsichko varvi zle i zdravoslovno i finansovo i neznam kak da se spravq .Blagodarq ot sarce prevaritelno .

 7. Здравейте! Аз съм в сходна ситуация. На 34 години съм, красива, интелигентна, успяла, но какъвто и мъж да се завърти около мен, на втората среща изчезва. Като цяло така се случват нещата, че както си вървят прекрасно в един момент всичко пропада. Казаха ми, че имам заключен късмет за любов. Имам нужда от помощ. Сърдечно Ви благодаря!

 8. Здравейте, имам ли направена магия, както и близките ми до мен? Отговорите на теста са 9Да

 9. Здравейте, аз искам да попитам какво се случва с мен, с каквото и да се захвана, в нищо не ми върви, постоянно губя пари, не мога да си намеря свястна работа, напълно нещастна се чувствам, и винаги всичко върви наопаки.

 10. всичко опитах и пропада врачки какво ли не куп пари и на никъде нищо не става в нищо не върви работа любов нищичко само давам и нищо никакъв резултат

  • Мила Христина, услугата ясновидство е платена и много ясно е, че всяка врачка ще изисква някакво плащане. Важното е миличка да изберете един човек, който да ви помогне, за да се реши проблема. Разбирам, че когато човек е под въздействието на магиите, често не може да вземе правилното решение. Не обвинявайте другите за това, че вие сама сте взела решение да отидете и търсите помощ тук и там. Доверете си мила Хриси на вътрешния си глас и поискайте помощ от човека, който наистина ще ви даде адекватна помощ. Пожелавам ви успех!
   Евелина Лютова

 11. Здравейте Евелина!От 27годишна не ми е наред вестибуларния апарат.Правила съм какви ли не изследвания,без диагноза.Накрая лекарите решиха,че е вегетативно съдова дистония.Не зная дали е това или имам някакво проклятие или магия!Моля Ви за помощ!

 12. Здравейте, имам чувството че всичко с което се захвана то върви наопаки. Мисля, че късмета ми е заключен. Забравям постоянно кое къде и губя разни неща.

 13. Имам чувства към един човек ,но разбирам ,че не е за мен Проблем е ,че не мога да го забравя !Не знам дали с него ще се получи или с друг?

 14. Мила Еви,здравеи.От 2 години имам болки по цялото тяло,иследванията са нормални,не мога да си намеря работа,детето ми което е на 5 все е проблемно,ходим и се вращаме от 7 години по даржавите не можем да си намерим мястото,какво става с нас?

 15. Накратко моята история-почти всекидневно имам болки във врата и гърба и усещам главата си изтръпнала.Имам болезнени участъци по кожата на главата при натиск.В резултат на тези симптоми развих някакъв страх от напускане на дома ми.Излизам и сякаш нещо ме връща,а ако изляза колкото повече се отдалечавам краката ми сякаш омекват.Иска ми се да отида до центъра ,да се разходя по магазините,но не се получава.Винаги съм или с децата,или съпруга си.Моля за помощ!

 16. Малко се страхувам,но след всичко,което ми се случва в последните години,се замислям дали имам направена магия.?
  Моля те,Еви,отговори,ако можеш.
  Благодаря!

 17. Имам ли направена магия? Една сутрин пред вратата тръгвайки за работа имаше разлята вода. За съжаление това беше доста отдавна.

 18. imam naprawena,magia,da ne mi w4rwi w ziwota,,pak kato mi potr4gne,stawa,neshto strashno,sweta sam obikolil,sega sam bez pari i w zastoy,,molja da mi pomognesh ako iskash,da mi razwalish loshoto napraweno,na mene,,uz moga powe4e ot ostanalite.pak ne wizdam uspehi,,nad tjahnoto niwo sam,sas kosmi4ni godini,pa k izglezda taka sjakash te sa napred,az otka4am li,,iliii sos,,

 19. Здравейте, живота ми един низ от несполуки. Разведох се на 33 годи. Имах няколко връзки, които се очертаваха дълготрайни но при всичките винаги няколко месеца преди да навърши 5 години от връзката те прекъсваха по много елементарни причини, немога да си намеря работа, изобщо при мен всичко се случва много трудно.Моля Ви ако може да ми кажете имам ли някакво вмешателство

 20. omagena sam ot 7 godini brak i iskame edno bebenze mi moliate pomogni mi a megdu drugoto sam s moia saprug ot 11 godini zaedno.imam edin sin ot biv6ia i se borim kakvo moge da se napravi

 21. Здравейте,разказвам Ви накратко моята история и се надявам да внвсете малко светлинка в живота ми , чрез вашия отговор .Преди време бях много усмихнат и лъчезарен човек,работех като диджей имах бърза мисъл и нямаше човек който да не мога да размея , нещо се случи и сега съм без работа постоянно съм потиснат умморявам се много лесно ,никакви идеи нямам в главата ,и дори да съм леко усмихнат , макар че чувсвам пълна апатия към всичко ,щом чуя музика или някаво положително събитие ставам подтиснат вместо мисълта да ми тече нормално какво е това незная .Ще Ви бъда много благодарен ако имате решение по моя въпрос.

 22. Аз имам ли някаква магия?Моята дарба, е да ми се сбъдват всички желания, и телефонните разговори. Имам някаква вибрация в гласа и мога да убедя някой да направи нещо много лесно.

Молим, коментирайте!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.